Từ hình tượng cây chuối (ba tiêu) trong thơ ca cổ điển Trung Hoa nghĩ về bài "Cây chuối" của Nguyễn Trãi (17/06/2013)

Bài viết này không trực diện phân tích bài Cây chuối của Nguyễn Trãi, cũng không nhằm trao đổi chi tiết về những ý kiến còn rất khác nhau từ trước tới nay mà chủ yếu là cung cấp một số tư liệu tiêu biểu có liên quan trong thơ ca cổ điển Trung Hoa có thể dùng để tham khảo, đối chứng khi lý giải một vài vấn đề có tính chất then chốt của tác phẩm.

Suy nghĩ về vai trò của văn học dân gian trong văn học Đông Nam Á lục địa (27/05/2013)

Nền văn học khu vực Đông Nam Á rất khác các nền văn học phương Tây, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong nền văn học này, văn học dân gian đóng một vai trò chủ đạo và vẫn tồn tại dưới những hình thức, những thể loại có thể vay mượn ở các nền văn học khác. Do đó, việc nghiên cứu nền văn học của khu vực này cần phải được chú ý tới văn học dân gian để tránh cách nhìn Âu châu luận.

Puskin và Gogol, hai kiểu sáng tác trong văn học Nga (20/05/2013)

Những người đọc và các nhà phê bình cực đoan hay đánh giá sáng tác của các nhà văn, nhà thơ theo sở thích cá nhân của mình. Họ đối lập Puskin và Gogol. Nhưng chúng ta sẽ không thể hình dung được văn học Nga có Puskin mà lại thiếu Gogol...

Các khuynh hướng phản tự nhiên chủ nghĩa trong văn học Nhật Bản đầu thế kỷ XX (14/04/2013)

Với sự phân hóa thành nhiều tiểu phái được hậu thuẫn bởi các tạp chí theo các tôn chỉ khác nhau, với sự hỗ trợ của nhiều đại học, phản tự nhiên trở thành trào lưu với nhiều tác gia và nhiều thành tựu nhất, đồng thời cũng phức tạp nhất trong lịch sử văn học cận-hiện đại Nhật Bản.

Tinh thần nữ quyền trong "Buồn ơi chào mi" của Françoise Sagan (20/03/2013)

"Người ta đối xử với [phụ nữ]như một con búp bê sống và tước đi của phụ nữ quyền tự do; và thế là một vòng luẩn quẩn được thắt lại; bởi vì càng ít thực thi quyền tự do để hiểu, để nắm bắt và khám phá thế giới xung quanh thì phụ nữ càng ít thấy nguồn lợi của thế giới đó và sẽ không dám tự khẳng định như một chủ thể thực sự; nếu chúng ta khích lệ phụ nữ trong việc ấy, phụ nữ sẽ thể hiện một sức sống mãnh liệt, sự hiếu kỳ, óc sáng kiến và sự mạnh dạn như đàn ông."
Search by Date: