Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thuyết trình: "Một số vấn đề nghiên cứu mới của văn học trung đại"

22/05/2013

Người thuyết trình: ThS. Quách Thị Thu Hiền. Thời gian: 9h thứ Năm ngày 23/5/2013. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Viện Văn học

 

 

    CHI ĐOÀN VIỆN VĂN HỌC

 

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

 

Người thuyết trình: ThS. Quách Thị Thu Hiền

Thời gian: 9h thứ Năm ngày 23/5/2013

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Viện Văn học

 

Kính mời các nhà nghiên cứu có quan tâm đến dự!

Search by Date: