Thuyết trình Văn học lưu vong trong thế giới hiện đại nhìn từ châu Âu

01/07/2013

Ngày 1 tháng 7 năm 2013, nhân dịp sang Việt Nam dự hội thảo Văn học Áo tại Việt Nam do Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam phối hợp tổ chức, giáo sư Johann Holzner, Giám đốc Viện nghiên cứu Brenner-Archiv thuộc Đại học Tổng hợp Innsbruck (Áo) đã có buổi nói chuyện với chủ đề Văn học lưu vong trong thế giới hiện đại nhìn từ châu Âu tại Viện Văn học. Tham dự buổi thuyết trình có đông đảo các nhà nghiên cứu của Viện Văn học, các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và những người quan tâm.

THUYẾT TRÌNH

VĂN HỌC LƯU VONG TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ CHÂU ẤU

 

Ngày 1 tháng 7 năm 2013, nhân dịp sang Việt Nam dự hội thảo Văn học Áo tại Việt Nam do Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam phối hợp tổ chức, giáo sư Johann Holzner, Giám đốc Viện nghiên cứu Brenner-Archiv thuộc Đại học Tổng hợp Innsbruck (Áo) đã có buổi nói chuyện với chủ đề Văn học lưu vong trong thế giới hiện đại nhìn từ châu Âu tại Viện Văn học. Tham dự buổi thuyết trình có đông đảo các nhà nghiên cứu của Viện Văn học, các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và những người quan tâm.

Trong phần thuyết trình, giáo sư Johann Holzner đã điểm lại những biến đổi quan trọng của nền văn học Áo từ sau năm 1989, năm đánh dấu sự sụp đổ của bức tường Berlin, dẫn tới những thay đổi trong đời sống văn học Áo nói riêng, cộng đồng văn học viết bằng tiếng Đức và châu Âu nói chung. Với văn học Áo, trong cùng một lúc, nhiều nhà văn Áo ra đi khỏi đất nước và tiếp tục sáng tác tại các quốc gia khác, nhưng đồng thời cũng có nhiều nhà văn từ nhiều quốc gia đã tìm đến sống và sáng tác tại Áo. Điều đó đã làm biến đổi sâu sắc diện mạo văn học Áo, đặt ra cách nhìn nhận mới về tính bản địa trong văn học. Tình trạng đó cũng xảy ra tương tự tại các nước châu Âu nói chung khi Liên minh châu Âu được nhất thể hóa. Trong bài nói chuyện của mình, giáo sư đã dùng các khái niệm “liên văn hóa”, “đa văn hóa” để chỉ sự lai ghép văn hóa như một xu thế mang tính toàn cầu. 

Thuyết trình của giáo sư Johann Holzner đã nhận được nhiều sự quan tâm, tranh luận của các nhà nghiên cứu. Các vấn đề thuộc về “văn học di dân”, “văn học nhập cư”, vấn đề “bản sắc” của các nền văn học trong bối cảnh toàn cầu hóa đã được thảo luận sôi nổi. Thông qua kinh nghiệm của nền văn học Áo, thuyết trình của giáo sư Johann Holzner đã chia sẻ nhiều hướng tiếp cận các vấn đề nổi cộm của văn học Việt Nam trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế hiện nay./.

P.V.

 

Search by Date: