NGUYỄN CÔNG MINH

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Nhân viên


Họ và tên: Nguyễn Công Minh

- Năm sinh : 15/8/1957

- Nơi sinh: Hà Nam

- Quê quán: Thường Tín - Hà Nội


Quá trình đào tạo/học vấn.


- Địa chỉ liên hệ: 31 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Email: 

- Điện thoại:

Search by Date: