PHẠM ĐÌNH CHIẾN

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Học hàm, học vị: Cử nhân (1979)


Họ và tên: Phạm Đình Chiến

- Năm sinh : 03/02/1955

- Nơi sinh: Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Quê quán: Thường Tín - Hà Nội


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp Khoa Pháp văn, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội năm 1979.

- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Pháp, tiếng Anh


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: dinhchienvvh@gmail.com

- Điện thoại:

Search by Date: