NGUYỄN ĐÌNH LONG

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Nhân viên


Họ và tên: Nguyễn Đình Long

- Năm sinh : 20/10/1964

- Nơi sinh: Nghi Lộc - Nghệ An

- Quê quán: Nghi Lộc - Nghệ An


Quá trình đào tạo/học vấn.


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: 

- Điện thoại:

Search by Date: