TRỊNH MINH NGUYỆT

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính


Họ và tên: Trịnh Minh Nguyệt

- Năm sinh : 28/5/1975

- Nơi sinh: Quảng Ninh

- Quê quán: Quảng Ninh


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp Khoa Kế toán, Đại học Tài chính năm 1996.


- Địa chỉ liên hệ: 51 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Email: 

- Điện thoại:

Search by Date: