TÔN THỊ THẢO TRÀ

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính


Họ và tên: Tôn Thị Thảo Trà

- Năm sinh : 03/4/1958

- Nơi sinh: Thanh Hóa

- Quê quán: Thanh Chương - Nghệ An


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1996.


- Địa chỉ liên hệ: 16/66 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Email: 

- Điện thoại:


 

Search by Date: