PHẠM VĂN TUYỂN

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Nhân viên


Họ và tên: Phạm Văn Tuyển

- Năm sinh : 04/5/1967

- Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình

- Quê quán: Thái Thụy - Thái Bình


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp Khoa tại chức Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn năm 2004


- Địa chỉ liên hệ: 14 Lò Rèn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: 

- Điện thoại:

Search by Date: