Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 6 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Khoa học văn học tiền hiện đại

Pre-modern literary sciences                                                                              

TRẦN ĐĂNG SUYỀN

Cá tính và phong cách nghệ thuật Nguyên Hồng

Personality and artistic style of Nguyen Hong                                                                                                                         

LÃ NHÂM THÌN

Thiên tài văn học Nguyễn Du nhìn từ điểm giao thoa giữa hai vùng

văn hóa Thăng Long – Nghệ Tĩnh

The genius Nguyen Du or the meeting of Thang Long and Nghe Tinh                                                                                                                           

ĐINH THỊ KHANG

Cảm thức về Thăng Long trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

The feelings for Thang Long in Nguyen Du’s poems in chinese                                                                                                                    

ĐOÀN LÊ GIANG

Hồ Xuân Hương từ cái nhìn hậu hiện đại

Post-modern Ho xuan Huong                                                                                                                       

NGUYỄN CÔNG LÝ

Việt Đông – cây bút văn xuôi tự sự đa năng

Viet Dong - the writer of many genres                                                                                                                        

LÝ HOÀI THU – HOÀNG CẨM GIANG

Một cách nhìn về “tiểu thuyết hậu hiện đại” ở Việt Nam

A view on the “post-modern novel” in Vietnam                                                                                                                   

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Những hình thức xuất hiện của thiên nhiên trong ca dao xứ Nghệ

The apparitions of the nature in popular songs of Nghe Tinh                                                                                                                          

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Các hình thức biểu hiện của cái bi trong tiểu thuyết Chu Lai

The aspects of the tragic in Chu Lai’s novels                                                                                                                        

ĐỌC SÁCH

READING

BÍCH THU

Huy Cận – ngọn lửa thiêng không tắt (Chuyên luận – trò chuyện và ghi chép

về thơ Huy Cận của Hà Minh Đức. Nxb. Giáo dục Việt Nam, H, 2010)

Huy Can – the eternal sacred flame (monography by Ha Minh Duc,

Giao duc Publisher, 2010)                                                                                      

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

PHẠM NGỌC HIỀN

Mục tiêu của việc dạy học ngữ văn trong thời kỳ mới

The goals of the teaching of literature in a new period