Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 10 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

Kỷ niệm 45 năm Khoa Ngữ văn –

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (1966 - 2011)

45th anniversary of the foundation of Faculty of Literature –

Thai Nguyen University of Education (1966 – 2011)

 

LỜI ĐẦU SỐ                                                                                                     

 

Gần nửa thế kỷ qua, Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên và Viện Văn học đã có mối quan hệ tốt đẹp trong các hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng dạy, qua đó trực tiếp và gián tiếp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành Ngữ văn chất lượng cao. Trong thành tựu phát triển sự nghiệp giáo dục và kết quả nghiên cứu học thuật đã đạt được của Khoa có phần đóng góp quan trọng của Tạp chí Nghiên cứu Văn học - nơi lưu giữ tri thức, cung cấp các nguồn thông tin và kết quả nghiên cứu văn học của học giới suốt từ năm 1960 đến nay, đồng thời trực tiếp công bố các tiểu luận khoa học của nhiều thế hệ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu sinh của nhà trường. Nối tiếp các số Chuyên san trước đây, Tạp chí Nghiên cứu Văn học dành trọn số 10-2011 để đăng tải các tiểu luận của đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu sinh nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa (1966-2011)…

Trải qua chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy hoạt động giảng dạy của cán bộ trong Khoa luôn gắn bó chặt chẽ với công tác nghiên cứu và trở thành một trung tâm nghiên cứu Ngữ văn mạnh trong cả nước. Khởi đầu từ thế hệ các nhà giáo Hoàng Nhân, Lương Duy Thứ, Cù Đình Tú, Đỗ Ngoạn, Phạm Luận, Vũ Châu Quán…; đến Vi Hồng, Trần Văn Bính, Cung Khắc Lược, Hoàng Văn An, Lâm Tiến, Lương Bèn, Nguyễn Minh Thuyết, Lộc Phương Thủy, Nguyễn Huy Quát, Nguyễn Văn Lộc…; và đội ngũ tiếp nối hiện nay gồm 42 cán bộ (trong đó có 4 Phó Giáo sư Tiến sĩ cùng 11 Tiến sĩ và 23 Thạc sĩ), hàng năm thường xuyên đảm nhiệm đào tạo khoảng 1.300 sinh viên chính qui, khoảng 120 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Có thể thấy ở đây những chuyên gia tin cậy về văn học Việt Nam trung đại và hiện đại, văn học dân gian, lý luận và phê bình, trong đó đặc biệt phát huy thế mạnh nghiên cứu văn hóa – ngữ văn các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc…

Số Chuyên san của Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên lần này có 17 mục bài, bao quát ba khu vực đề tài chủ yếu: Văn học hiện đại Việt Nam - Văn học truyền thống dân tộc và Văn học thế giới. Tuy còn có những hạn chế nhất định trong kinh nghiệm nghiên cứu và còn có thể đòi hỏi cao hơn về chất lượng học thuật ở một số bài, nhưng đây là kết quả nghiên cứu nghiêm túc, rất đáng khích lệ của đội ngũ cán bộ giảng dạy đang còn rất trẻ, rất sung sức của Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Với các kết quả này, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa và của Trường sẽ ngày càng được gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong thời kỳ mới.

Có thể nói, việc thực hiện các số liên kết, chuyên san, chuyên đề là hoạt động hợp tác khoa học thường xuyên giữa Tạp chí Nghiên cứu Văn học - Cơ quan nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử văn học - với các tổ chức thuộc nhiều quốc gia, đơn vị tỉnh thành, trung tâm nghiên cứu, giáo dục, đào tạo văn hóa - văn học nói chung và hệ thống Khoa Ngữ văn thuộc nhiều trường Đại học trong cả nước nói riêng. Nhân dịp số Chuyên san đến tay bạn đọc, chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên với Tạp chí Nghiên cứu Văn học ngày càng được củng cố vững chắc, đưa tới những kết quả khoa học cụ thể, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy văn học trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                             Tạp chí NCVH

*

LÊ HỒNG MY

Thành tựu hiện đại hóa trong ngôn ngữ văn xuôi hiện thực phê phán

(1930-1945)

The modernization of the prose in critical realism (1930-1945)                                     

NGUYỄN KIẾN THỌ - TRẦN THỊ VIỆT TRUNG

Thơ ca dân tộc Mông thời kỳ hiện đại – Một vài đặc điểm nổi bật

H’mong poetry today: some characteristics                                                                                  

CAO THỊ HẢO

Phác thảo diện mạo văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại

Sketches of the prose by minority ethnic groups in Vietnam today                            

ĐÀO THỦY NGUYÊN

Cảm hứng nhân văn trong tiểu thuyết Vi Hồng

The humanist inspiration in Vi Hong’s novels                                                             

HÀ ANH TUẤN

Cốt truyện mang dấu ấn dân gian trong tiểu thuyết Vi Hồng

The traces of popular stories in Vi Hong’s novels                                                         

NGÔ THU THỦY

Nhận thức hai chiều về lịch sử trong tiểu thuyết hậu chiến Việt Nam (1975-1985)

The conscience of history (in two directions) in novels of vietnamese

after-war period (1975-1985)                                                                                    

LÊ THỊ NGÂN

Chất phiêu lưu trong cốt truyện của tiểu thuyết Lê Văn Trương

The adventure in Le Van Truong’s stories                                                                      

NGUYỄN DIỆU LINH

Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên

The critical aspect of Che Lan Vien’s Posthumous Poems                                         

*

*  *

NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG

Tiếp cận theo thể loại – Hướng đi tích cực của nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam

Genre – an efficient approach in the research on vietnamese popular literature                                               

NGÔ THỊ THANH QUÝ

Tục ngữ và ngôn ngữ báo chí

Proverbs and the language in press                                                                                                    

DƯƠNG NGUYỆT VÂN

Motip tái sinh trong truyện cổ tích về chủ đề hôn nhân

The motif of rebirth in stories about marriage                                                                  

NGUYỄN THỊ MINH THU

Nét khác biệt ở một số motip trong type truyện người con riêng của các

dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

The singularity of the type “the child of the husband/the wife”

in northern minority ethnic groups                                                                                  

NGÔ THỊ THANH NGA

Mô hình nhân vật từ Hoa tiên ký đến các truyện Nôm bác học giai đoạn sau

The model of characters, from Hoa tien ky to “high-brow” stories in Nôm of a later period      

*

*  *

DƯƠNG THU HẰNG

Học – một giải pháp của hiện đại và văn minh, nhìn từ “khuyến học” của

Fukuzawa Yukichi và “Văn minh tân học sách” của phong trào Duy tân

Việt Nam

Learning as a solution of the modernity: Fukuzawa Yukichi’s “encouragement of learning”

and Van minh tan hoc sach of the movement Duy Tan in Vietnam                                                                      

HOÀNG THỊ THẬP

Nhân vật với những hành động có “tính chất nghịch lý” trong tiểu thuyết

của John Steinbeck

The characters of “paradoxal” actions in John Steinbeck’s novels                                                  

NGUYỄN THỊ THẮM

Yếu tố linh cảm trong một số bi kịch của Shakespeare

The intuition in some plays by Shakespeare                                                                    

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

HOÀNG ĐIỆP

Khi nhà thi sĩ đa tình Tản Đà Tương tư

When the poet Tan Da falls in love