Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 2 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

HÀ MINH ĐỨC

Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá, văn nghệ

Ho Chi Minh and the                                                                                                                    

PHƯƠNG LỰU

Các khái niệm cơ bản về xã hội học văn hoá của Pierre Bourdieu

The fundamental notions of Pierre Bourdieu’s cultural sociology                            

LÊ THỜI TÂN

“Tứ đại kì thư” của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc: Tên gọi – Văn bản – Tác giả

The four great classical novels of China: Title-Text-Author                                            

TRẦN VĨNH QUỐC

Trở nên mông lung: Một hằng số phát triển của thơ hiện đại Trung Quốc

On the centra role of ambiguity in modern Chinese poetry                                            

VŨ THỊ HƯƠNG

Sưu thần ký và vấn đề thể loại chí quái

Suu than ky and the fantastic literature                                                                    

LÊ DỤC TÚ

Cảm hứng lãng mạn và yêu nước trong truyện ngắn quốc ngữ 1900-1932

Romantic and patriotic inspiration in short stories in Quoc ngu 1930-1932                   

TRẦN MINH HƯỜNG

Các biến thể của hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian nhìn

từ góc độ danh xưng

Variations of the snake in popular legends from characters’ names                    

TƯ LIỆU VĂN HỌC

DOCUMENTS

TRẦN QUỲNH HƯƠNG

Một số tranh luận về văn học đương đại Trung Quốc

Some discussions on contemporary Chinese literature                                              

ĐỌC SÁCH

READINGS

NGUYỄN CÔNG LÝ

Hát nói Nguyễn Công Trứ (Chuyên luận, tinh tuyển của Nguyễn Đức Mậu,

Nxb. Nghệ An – UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, 2008)

The hat noi by Nguyen Cong Tru (Nguyen Duc Mau ed., Nghe An Publishing House

- People’s Comitee Nghi Xuan, Ha Tinh, 2008)                                                                           

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

NGUYỄN THÀNH THI

Băm thịt gànhư một “việc làng” dưới ngòi bút  phóng sự của Ngô Tất Tố

“Bam thit ga” (Chop the Chicken) as a “public affair” of the village

in Ngo Tat To’s eyes as a reporter                                                                                                     

TIN TỨC

NEWS

P.V

Hội nghị thông báo khoa học Viện Văn học năm 2010                                                               

 

 

MỤC LỤC

CONTENTS

HÀ MINH ĐỨC

Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá, văn nghệ

Ho Chi Minh and the                                                                                                           

PHƯƠNG LỰU

Các khái niệm cơ bản về xã hội học văn hoá của Pierre Bourdieu

The fundamental notions of Pierre Bourdieu’s cultural sociology                                   

LÊ THỜI TÂN

“Tứ đại kì thư” của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc: Tên gọi – Văn bản – Tác giả

The four great classical novels of China: Title-Text-Author                                            

TRẦN VĨNH QUỐC

Trở nên mông lung: Một hằng số phát triển của thơ hiện đại Trung Quốc

On the centra role of ambiguity in modern Chinese poetry                                 

VŨ THỊ HƯƠNG

Sưu thần ký và vấn đề thể loại chí quái

Suu than ky and the fantastic literature                                                               

LÊ DỤC TÚ

Cảm hứng lãng mạn và yêu nước trong truyện ngắn quốc ngữ 1900-1932

Romantic and patriotic inspiration in short stories in Quoc ngu 1930-1932                   

TRẦN MINH HƯỜNG

Các biến thể của hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian nhìn

từ góc độ danh xưng

Variations of the snake in popular legends from characters’ names      

                  

TƯ LIỆU VĂN HỌC

DOCUMENTS

TRẦN QUỲNH HƯƠNG

Một số tranh luận về văn học đương đại Trung Quốc

Some discussions on contemporary Chinese literature                                            

 

ĐỌC SÁCH

READINGS

NGUYỄN CÔNG LÝ

Hát nói Nguyễn Công Trứ (Chuyên luận, tinh tuyển của Nguyễn Đức Mậu,

Nxb. Nghệ An – UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, 2008)

The hat noi by Nguyen Cong Tru (Nguyen Duc Mau ed., Nghe An Publishing House

- People’s Comitee Nghi Xuan, Ha Tinh, 2008)                                                                               

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

NGUYỄN THÀNH THI

Băm thịt gànhư một “việc làng” dưới ngòi bút  phóng sự của Ngô Tất Tố

“Bam thit ga” (Chop the Chicken) as a “public affair” of the village

in Ngo Tat To’s eyes as a reporter                                                                                                      

 

TIN TỨC

NEWS

P.V

Hội nghị thông báo khoa học Viện Văn học năm 2010